Learn thai - learning thai language
Deutsch
Français
Nederlands
English
Linie900px
Learn Thai with Thai educational software ThaiTrainer111

ThaiTrainer111 (Windows Vista, 7, 8, 10)

Tutorial Thai since 1998ส่วนสำคัญและลักษณะเด่นของโปรแกรมทั้งหมด
คำศัพท์บางคำบางทีก็มีความจำเป็นที่จะต้องแปลให้ได้ความ หมาย

 • คุณต้องพิจารณาคำตอบของคุณให้ดีกับคำตอบที่มี ให้เลือกมากมายประโยคและคำศัพท์ต่าง ๆ ของภาษาไทยที่ไม่มีในภาษาไทย
 • ตัวอย่างประโยคท่ีใช้กับชีวิตประจำวันโดยทั่วไป
 • คำศัพทที่มาผสมกันหรือแยกกันได้โดยผ่านทางโฮมเพจ
 • (เฉพาะผู้ที่มีชื่อในทะเบียนการใช้เท่านั้น)
 • ใช้เนื้อที่ความจุน้อยมากในฮารด์ดีสของคุณ
 • บทเรียนไวยากรณ์

คำแนะนำเบื้องต้น
โปรแกรม  คือความเหมาะสมสำหรับการเตรียมพร้อม สำหรับหลักสูตรไทย

ThaiTrainer111ให้คุณได้เรียนรู้ และศึกษาภาษาไทยด้วยวิธีง่ายๆและรวดเร็วอย่าง เป็นอิสระ หลายปีมานี้ อักษรพยัญชนะและไวยากรณ์จะใช้เฉพาะเจ้าของภาษาเท่านั้นนอก จากนั้นยังไม่อาจเปรียบเทียบกับภาษาของเอเชียบางภาษาได้จริงๆแล้วการเรีนยนรู้ ภาษาไทย ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น

ThaiTrainer111จะช่วยให้คุณเรียนรู้ขั้นตอนยากๆทั้งหมดได้เราแปลให้คุณเข้าใจคำต่อคำและการออกเสียงอ ย่างถูกต้องโดยเจ้าของภาษา ทำให้คุณสามารถมีประสบการณ์ในการสร้างคำ และเรียนรู้ ไวยากรณ์ของภาษาได้ คุณสามารถทดสอบความก้าวหน้าและ มั่นใจในความรู้ ความสามารถของคุณได้ โดยวิธีการเลือกคำถามที่มีให้เลือกมากมาย คุณสามารถฟังการออกเสียงอย่างถูกต้องโดยเจ้าของภาษาและให้ความรู้ สึกที่ดีกับการออกเสียง ของภาษาไทย ทั้งสำเนียงการพูดและการอธิบายต่างๆโดยชาวไทย

ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ข้อกำหนดในการใช้โปรแกรม คุณต้องมี:
Vista, Windows 7 , Windows 8

ข้อสังเกตุต่างๆที่สำคัญ
เราได้เลือกสรรค์เอาส่วนที่สำคัญที่ได้รับการพัฒนาแล้วของโปรแกรมนี้เพื่อรับประกันปัญหาในการใช้อย่างเป็นอิ สระ อย่างไรก็ตามมันไม่อาจเป็นไปได้เลยทั้งหมดโดยไม่มีข้อผิดพลาดดังนั้น เราไม่อาจรับประกันได้ว่า ความสำเร็จของโปรแกรมนี้มันจะไม่มีข้อผิดพลาด หรือว่าถูกต้องทั้งหมดสมมุติว่าถ้าเป็นไปได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือผลที่ตามมาซึ่งเป็นผลจากการใช้โปรแกรมนี้ อย่างไรก็ดีเราจะสำนึกในบุญคุณเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านจะแจ้งให้เราทราบถึง ข้อผิดพลาดและ ปัญหาที่เกิดขึ้น

ลิขสิทธิ์และผู้สนับสนุน
ได้รับการรับรองลิขสิทธิ์จดทะเบียนป้องกันการทำเลียนแบบ ของซอฟท์แวร์นี้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถือลิขสิทธิ์โดย:

  Wantana Software
  18/54 หมู่บ้านวันทนา
  หมู 13 ต. หนองปรือ
  อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20260
  ประเทศไทย

EMail: support@wantana.com

การทำงานต่างๆของโปรแกรม
เพราะว่าทุกตัวอย่างของโปรแกรมการทำงาน  เราไม่ได้เขียนไว้ในหนังสือคู่มือหลังจากที่โปรแกรมเริ่มการทำงานคุณต้องเลือกภาษาที่คุณต้องการและกด วิธีการเรียน เมื่อกด เสร็จแล้ว คุณสามารถเลือก วิธีการถาม เพื่อยืนยันความสามารถของคุณ และตรวจสอบดู ความก้าวหน้าของคุณด้วย อีกทั้งคำถามที่มีให้เลือกมากมายที่ท้าทายให้คุณค้นหาคำตอบที่ถูกต้อง เมื่อคุณได้คำตอบที่ถูกต้อง โปรแกรมก็จะถามคำถามต่อไป ถ้าไม่ถูกต้องคำถามก็จะถาม ซ้ำจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้อง โปรแกรมจะตั้งคำถามให้โดยไม่เรียงตามลำดับคำถามนี้จะไม่บอกให้คุณรู้ล่วงหน้าและจะไม่เรียงตามลำดับตามค ำตอบที่มีให้ด้วย การบอกเวลา จะมีให้คุณเลือกใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยหรือคุณจะเลือกใช้ภาษาพูดที่ใช้พูดกันทั่วไป (คุณควร เลือกเรียนทั้งคู่) และด้วย การนับตัวเลข จริงๆแล้วเราจะสอนตามขั้นตอน

ไวยากรณ์
การแปลให้คำต่อคำเราเลือกเอาแต่คำที่สำคัญและมีความจำเป็นสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร กับชาวไทย เพื่อให้ได้ความหมายที่ถูกต้อง

การออกเสียงในภาษาไทย
เสียง soundtrack ที่คุณสามารถรับฟังการออกเสียงได้อย่างถูกต้อง และมีความร้สึกที่ดี ของการออกเสียงพูดของภาษาไทย ฟังการออกเสียงจากต้นตำรับชาวไทยโดยตรง และนี่คือเหตุผลของภาษาที่ใช้ทุกวันนี้

Thai educational software ThaiTrainer111
Linie900px